BOZP

Bezpečnost je naší základní hodnotou ve všech závodech společnosti Treves Group.
V naší společnosti zároveň vytváříme bezpečné podmínky, které nepředstavují žádnou hrozbu pro zdraví našich zaměstnanců.
Mezi naše hlavní cíle v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí patří těchto 5 bodů:

1. Provozní integrita: Záruka dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a posuzování shody s těmi to požadavky.
2. Bezpečnost: Posuzování a řízení rizik spojených s BOZP a to i v případě zavádění nových procesů a technologií. Zlepšování povědomí zaměstnanců o rizicích a zlepšování kultury BOZP napříčzávodem.
3. Zdraví: Posuzování rizik spojených s hygienou práce, zdravím a ergonomií práce a to i v případě nových procesů a technologií.
4. Životní prostředí: Udržování systému managementu a jeho neustálé zlepšování. Snížení produkce odpadu a zlepšování způsobů nakládání s odpady.
5. Prevence požáru: Posílení organizace požární ochrany závodu a preventivních požárních hlídek, realizace cvičného požárního poplachu. Plnění požadavků pojišťovny nad rámec zákonných požadavků.

Tyto závazky podporují rozvoj skutečné bezpečnostní kultury na základě zapojení a účasti našich zaměstnanců, agenturních zaměstnanců a našich dodavatelů.
Před návštěvou v TREVES CZ Vás žádáme o seznámení s níže uvedenými pravidly.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

SEZNÁMENÍ EXTERNÍCH DODAVATELŮ S RIZIKY     SEZNÁMENÍ NA SPOLEČNÉM PRACOVIŠTI     Základní informace pro návštěvy